Verslag: Algemene Ledenvergadering juni 2011

Na het welkomstwoord van de voorzitter en het overlopen van de agendapunten ging men van start met een evaluatie van de doelstellingen die voor 2010 werden gesteld.  Wat de doelstelling : “jongeren aantrekken” betreft, kunnen we stellen dat er in sommige regio’s nieuwe leden worden gemaakt maar dat het niet altijd om jongeren gaat. Hieromtrent dienen we dan ook een strategie uit te bouwen.  De doelstelling: ‘communicatiemiddelen optimaal benutten’ is voor het grootste stuk gerealiseerd. Zowel de website als de Cuba Si kregen een duw in de goede richting.  Relaties met pers verbeteren blijft moeilijk.  De meeste contacten die we krijgen is in het kader van ontspanningsprogramma’s.  Zo namen we deel aan een programma op radio 1 over Cuba.  Ondanks het niveau van de zender bleef het bij zeer oppervlakkige vragen.  Het uitbouwen van de brigade blijft lopen, Carlos Habré 2 werd succesvol afgesloten en Carlos Habré 3 staat al in de stijgbeugels.  Wat betreft de doelstellingen ‘bruggen slaan tussen de regio’s’ en ‘netwerken verder uitbouwen’ werden succesvol behaald.  Er wordt vaker samengewerkt tussen de verschillende regio’s en dit op verschillende vlakken.  De netwerken met andere organisaties worden ook opgebouwd, zo werd er samengewerkt met FOS, Hôpital Sans Frontière, het ABVV – Socialistische mutualiteit en Luthiers sans frontières.  Het ledenaantal verhogen daarentegen werd niet verwezenlijkt. Er werd natuurlijk ook wel wat extra gerealiseerd: zo liep het project ‘instrumenten voor Cuba’ nog een jaartje verdergezet.  Anne Delstanche maakt een nieuwe film die heel ander beeld geeft over Cuba: Le Soleil, Nouveau Pétrole de Cuba? De Vrienden van Cuba nam in Gent deel aan het MO debat.  In Antwerpen werden de praatcafés opnieuw opgestart en verder wordt er veel gefeest in de verschillende regio’s.  Een paar voorbeeldjes hiervan zijn de Noche Cubana in Gent en Casa del Mundo een wereldfeest dat plaatsvond in  Aalst.  Op dit ogenblik zijn er ook nog een aantal activiteiten die verder lopen zoals de voorbereidingen van de volgende brigade en het project van Aalst dat steun biedt aan een jongerenvoorziening in Holguín. Wat is er ondertussen in 2011 gebeurd?  De website werd volledig vertaald, de brigade Carlos Habré drukte haar stempel op Pinar del Rio en tenslotte werden Marguerite en Irma op 14 mei gehuldigd met de medaille van de vriendschap.  Naar 2011 toe worden volgende doelstellingen naar voor geschoven: de website uitbreiden, jongeren aantrekken door het maken van een educatief pakket, de relaties met pers verbeteren en meer steun bieden voor Freddy, de samenwerking tussen de regio’s verder uitbouwen evenals de netwerken verder uitbouwen en tenslotte het ledenaantal verhogen.

Financieel verslag
Nazicht van de boekhouding en de jaarrekening 2010 werd gedaan door Erik Wils (met dank voor zijn medewerking). Hij maakte een aantal zeer relevante opmerkingen en bedenkingen wat de vormgeving naar de Algemene Ledenvergadering betreft.  Hij heeft zelf een voorstel gemaakt waarbij de werking van nationaal duidelijk uit komt.  Dit wordt toegelicht naar de leden toe.  De boekhouding is in orde bevonden. De inkomsten- en uitgavenstaten en het overzicht kloppen met de rekeninguittreksels. De cijfers worden besproken.  We eindigen met een klein negatief resultaat.  Om de werking van de boekhouding te optimaliseren worden er een aantal doelstellingen geformuleerd: de onkostennota’s moeten gebruikt worden, de documenten dienen sneller doorgegeven worden, er wordt een vergadering gepland tijdens de zomermaanden met de schatbewaarder en Erik.

Verkiezing Raad van Bestuur
Volgende kandidaten werden verkozen: Luc De Cooman, Danny De Couck, Alexandra Dirckx, Patricia Rillaers, Anne Delstanche, Mark Lamotte, Stéphane Sergeant, Luigi Raone, Carla Ronzani, Reginald Rotty, Marc Wuytack, Mireille Lefever, Verbinnen Raymond, Lieve Gebruers, Youri Blieck, Guy Hackin, Freddy Tack , Marie – José Body, Luc Moens, Yola Ooms, Geert Steyaert, Marc Weyders, Anne-Marie Audibert, Monique Dits, Guido Schutz en Elly Van Goethem
Alle kandidaten haalden meer dan 50% van de stemmen.