Verslag: Algemene Ledenvergadering 17 april 2009

Om 14.30 verwelkomt Stéphane Sergeant, voorzitter van de regio Brussel, alle aanwezigen en dankt in naam van alle leden van de regio Brussel diegenen die al 40 jaar lid zijn van deze vereniging. Hij geeft dan het woord aan Alexandra Dirckx, voorzitter van de vereniging.

Alexandra begint met het uitleggen van de werkwijze op de vergadering. De presentatie zal in 2 talen zijn. Om de slide wordt er van taal gewisseld. Iedereen stelt de vragen in zijn eigen taal.
Eerst wordt er gestemd dat alle leden, en niet alleen de effectieve leden, stemrecht hebben.
De doelen voor 2008 waren: het verbeteren van de website, meer leden aantrekken, de Cuba Si in zoveel mogelijk bibliotheken verspreiden en het verbeteren van de contacten met de pers.  Wat werd er behaald? Wat het verbeteren van de website betreft: een nieuwe website is gemaakt, enkel moeten de teksten nog overgebracht worden, nadat een nieuwe server gevonden is. Ondertussen wordt de oude website nog steeds up to date gehouden. Dus de doelstelling werd half gehaald.
Cuba Sí in de bibliotheken: In de regio Luik zijn er veel bibliotheken die de Cuba Sí krijgen. In andere regio's is het iets moeilijker, maar er wordt vordering gemaakt.

Het ledenaantal: in Brussel, Mol en Gent gaat het in stijgende lijn, andere regio's verminderen. Het totaal aantal leden is verminderd, dus deze doelstelling is absoluut niet gehaald.

De persgroep: vorig jaar werd op de AL een plan opgesteld om de relaties met de pers uit te werken en te verbeteren. Freddy Tack zit deze persgroep voor, Erwin is verantwoordelijk voor de Nederlandstalige pers, Luigi voor de Franstalige pers en sinds kort doet Guido Schutz de Duitstalige pers. Deze doelstelling is dus behaald.
Wat werd er extra verwezenlijkt in de vereniging: de regio Kempen zette een tentoonstelling op poten met werken rond Che, Brussel organiseerde een fototentoonstelling van Cubaanse fotografen, Leuven organiseerde een festival en werkten mee aan een filmpje voor Duizend zonnen en garnalen en tenslotte werkte nationaal een enquête uit rond de Cuba Sí.  Op het vlak van solidariteit kende we een topjaar. Voor de schade van de orkanen heeft de vereniging met bijdragen van leden en sympathisanten al 8000 euro opgestuurd. Er staat nog 3113.86 euro op de rekening klaar om over te schrijven. De regio Gent heeft van de Nationale Loterij meer dan 29000 euro gekregen voor het opsturen van containers naar Cuba. Er werden reeds 3 containers gestuurd. Op 8 mei om 15 u in Zwijnaarde (Tramstraat 1) worden nieuwe containers geladen, er worden nog helpende handen gezocht. Deze 29000 kunnen gespendeerd worden in 2009 en 2010. Marc Wuytack of Raymond Verbinnen kunnen gecontacteerd worden met materiaal. Vooral kleine dozen gevuld met materiaal (geneesmiddelen, kledij, brillen, etc.).
Verder zijn er nog een aantal dingen lopend.  Brussel organiseert een filmfestival ter ere van 50 jaar revolutie. In de films zien we de geschiedenis van 50 jaar revolutie en ook van 50 jaar Cubaanse film. Deze films moeten ondertiteld worden in het Nederlands en het Frans. Hieraan wordt hard gewerkt door verschillende regio's. Bedoeling is dat deze films in alle culturele centra van de regio Brussel vertoont zullen worden en vervolgens ter beschikking van alle regio's gesteld worden op activiteiten.

Cuba dag Luik: Een school in Luik (700 leerlingen) organiseert een solidariteitsdag met de hulp van de VVC. Er worden 7 workshops georganiseerd, ook optredens en sportactiviteiten waarrond geld zal ingezameld worden.
De dag van de coördinatie op 17 mei wordt aangehaald.
De doelstellingen voor 2009 zijn: het on line brengen nieuwe website, meer leden en vooral meer actieve leden werven, de perscontacten verder uitbouwen en het verbeteren van de collaboratie tussen de verschillen de regio's: zo zal het werk lichter worden. 

Varia: Cuba Sí jubileumnummer in juni zou met een kleurenkaft zijn. De prijs voor een kleurenkaft is niet veel hoger dan wat we nu hebben. De prijzen zullen op de volgende RvB besproken worden.
Pablo stelt 2 projecten voor: Centro de Estudios Che Guevara zoekt financiering voor multimedia project. Het totale project kost 800,000 euro waarvoor 400,000 euro financiering gezocht wordt, die later teruggegeven zullen worden. En een project omtrent de restauratie van een gebouw in Jaguay Grande

Financieel verslag

Nazicht van de boekhouding en de jaarrekening 2008 werd gedaan door Erik Wils (met dank voor zijn medewerking). Hij maakte een verslag voor de algemene vergadering.
De boekhouding is in orde bevonden. De inkomsten- en uitgavenstaten en het overzicht kloppen met de rekeninguittreksels. Voor alle uitgaven zijn bewijsstukken voorhanden en de belangrijkste uitgaven zijn vooraf geviseerd door de raad van bestuur. De cijfers worden besproken.  We eindigen met een positief resultaat. Dit positief resultaat van de normale werking van ruim 2.500 EUR is vooral te danken aan de stijging van de lidgelden met 1.250 EUR t.o.v. 2007 (hoewel ze nog altijd iets onder het peil van 2006 zitten), de uitgaven die goed in de hand gehouden werden en in het bijzonder doordat de drukkosten gedaald zijn met 700 EUR t.o.v. 2007.  Dit ondanks het feit dat er 4 Cuba Sí's en voorstellingsfolder van de vereniging gedrukt werden.  Dit is echter te verklaren door het feit dat er een dikkere Cuba Sí gedrukt werd in 2007.
Aan te stippen: bijdragen aan nationaal van de afdelingen Charleroi en Luik (opbrengsten van activiteiten, samen meer dan 750 EUR) - maar dat is niet nieuw.
(Ter herinnering: boekhoudkundig zijn de regionale afdelingen gescheiden van de nationale vzw, en de goed te keuren financiële rekeningen betreffen enkel de nationale vzw.)
Eén opmerking over de cijfers in de overzichtstabel: de jaarlijkse betaling van 250 EUR vanwege Pernod-Ricard Belgium (Havana-Club)  zou beter onder "sponsoring" of "publiciteit" geboekt worden zoals vorig jaar, in plaats van onder "giften/dons".
Verder werden er enkele bedenkingen gedaan in verband met naamgeving en vormgeving van bepaalde documenten.  Deze zullen voorgelegd worden aan de boekhoudster. Tenslotte is er zowel in de inkomsten- als in de uitgavenstaten een betaling van 550 EUR vanwege Polygone aan de afdeling Brussel opgenomen. Hiervoor fungeerde de bankrekening van nationaal enkel als doorgeefluik . Blijkbaar om deze reden zijn deze 2 verrichtingen niet opgenomen in de overzichtstabel van de jaarrekening, die normaal gezien de samenvattende cijfers zou moeten bevatten van de volledige inkomsten- en uitgavenstaten. Dit cijfer zou inderdaad moeten opgenomen worden in de overzichtstabel. De voorzitter van de regio Brussel verduidelijkt dat het gaat om Polygone (communicatie agentschap van Pernod Ricard Havana Club) die de onkosten op zich hebben genomen van het inkaderen van de verzameling Cubaanse filmaffiches die tentoongesteld werd tijdens het festival Couleur Café te Brussel in 2008. 

Verkiezing Raad van Bestuur
Volgende kandidaten werden verkozen: Luc De Cooman, Johan Van Geyt, Linda De Neef, Alexandra Dirckx, Patricia Rillaers, Jos Tummers, Erwin Wils, Lieve Gebruers, Youri Blieck, Guy Hackin, Mark Lamotte, Marie-José Body, Anne Delstanche, Luigi Raone, Carla Ronzani, Verbinnen Raymond, Ooms Yola, Reginald Rotty, Marc Wuytack, Paul Evrard, Silvia Van Hoegaerden, Marc Weyders, Guido Schutz, Elly Van Goethem en Anne-Marie Audibert. Alle kandidaten haalden meer dan 50% van de stemmen.