De vereniging

* Wie zijn de Vrienden van Cuba ?

* Regio's

* Statuten van de vereniging

* Projecten

* Verslagen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn de Vrienden van Cuba ?

De vereniging De Vrienden van Cuba vzw (VVC) werd opgericht in 1969 door mensen met verschillende achtergronden.  Allen hadden ze één ding gemeen: een hart voor Cuba en sympathie voor de soevereiniteitsgedachte van de Cubanen.  De werking werd vooral regionaal georganiseerd en al snel telde de organisatie verschillende regionale afdelingen o.a. in Brussel, Gent en Luik. Later werden ook de regio’s Antwerpen, Lokeren, Turnhout, Brugge, Aalst, Mol, Charleroi en Bergen opgericht. Vandaag de dag tellen we negen regio’s die allen een eigen onafhankelijke werking hebben (zie regio's).

Het doel van de vereniging is duidelijk omschreven in de statuten : “De vzw De Vrienden van Cuba is een vereniging die tot doel heeft de toenadering tussen het Belgische en het Cubaanse volk te bevorderen en aan haar leden en het publiek middelen ter beschikking te stellen om tot een betere kennis te komen van de Cubaanse realiteit. Zij heeft geen enkel partijpolitiek karakter.”  Vooral dit laatste maakt van onze vereniging een unicum: iedereen is welkom en elk lid heeft het recht zijn mening te geven over elk aspect van de Cubaanse maatschappij.  Het spreekt voor zich dat er vanuit onze leden dan ook vaak zeer kritische vragen en opmerkingen komen.

De doelstellingen verwezenlijken gebeurt op verschillende niveaus.  Enerzijds is er het persoonlijk contact dat via voordrachten, debatten, sprekers en infostands verloopt. Anderzijds werken we ook via de verschillende beschikbare mediakanalen.  Zo geven we een  driemaandelijks tijdschrift “Cuba Si” uit dat sinds 40 jaar verschijnt en zowel beschikbaar is voor de leden als voor het bredere publiek (o.a. in sommige bibliotheken).  Uiteraard is ook deze site een manier om informatie tot bij het grote publiek te brengen en bovendien stellen de Vrienden van Cuba reeds meer dan dertig jaar een bibliotheek ter beschikking van het brede publiek met daarin honderden boeken en tijdschriften over en uit Cuba. Tenslotte ondersteunen we culturele activiteiten allerlei.  Dit gaat van logistieke hulp over het ter beschikking stellen van tentoonstellingsmateriaal en films tot het zelf organiseren van tentoonstellingen en/of concerten.

De VZW telt ongeveer 600 leden en is georganiseerd in 9 regionale afdelingen met een nationale overlegstructuur die jaarlijks door de leden verkozen wordt. Iedereen en alle hulp is van harte welkom!