Projecten

Elke regio van de Vrienden van Cuba kan op eigen initiatief en naar gelang de eigen mogelijkheden en contacten allerlei projecten opstarten om Cuba op verschillende manieren bij te staan. Dit kan een structureel project zijn maar evengoed een eenmalig feit bijvoorbeeld naar aanleiding van een verwoestende orkaan die over Cuba raasde.

Momenteel lopen de volgende projecten:

Brigade Carlos Habré 5: renovatieproject bejaardentehuis 28 de enero in Havana (initiatief regio Gent)