Regio Luik Vrienden van Cuba

De regio Luik is een regio die personen samenbrengt met interesse voor het  Cubaanse experiment met zij trotse volk dat zich al jarenlang verzet tegen de Verenigde Staten die hen zo graag hun economische principes en levensstijl willen opleggen. Regio Luik ontstond in 1969 op initiatief van verschillende sympathisanten als antwoord op het handelsembargo en op de desinformatie in onze media over de Cubaanse actualiteit. Verschillende stichters hadden een reis naar Cuba ondernomen in 1968.

Wat doen wij?
Om de personen in te lichten over de Cubaanse actualiteit, organiseren wij thema avonden, conferenties en informeren wij mensen via stands op culturele activiteiten. Verder geven wij informatie over de Cubaanse situatie via onze maandelijkse vergaderingen en Internet. Toekomstige reizigers kunnen ook bij ons terecht met vragen en voorstellen.  Tenslotte verzamelen wij materiële en financiële hulp bij natuurrampen zoals orkanen om het eiland een hart onder de riem te steken.

Waarom?
Wij staan volledig achter bepaalde aspecten van de Cubaanse samenleving en zijn van mening dat elk volk het recht heeft om een eigen politiek en sociaal systeem te kiezen. Wij veroordelen het embargo van de Verenigde Staten omdat het noch internationale recht noch het Cubaanse volk eerbiedigt.

Heeft u interesse of vragen omtrent de werking van de Vrienden van Cuba in Luik, neem dan gerust contact op met Marc Weyders, voorzitter van de regio Luik : 0476/95.79.02