BREVES SEPTEMBER 2016

Door: Freddy Tack

American Airlines opent vluchten naar Cuba.


American Airlines opent wekelijkse vluchten naar vijf Cubaanse luchthavens. De eerdste vlucht kwam aan op woensdag 7 september in Cienfuegos.

Daarna volgen Holguín (ook 7/9), Santa Clara en Camagüey (9/9), en op zondag 11/9 Varadero.

De vluchten vertrekken allemaal uit Miami.


Granma, 08/09/2016.Cubaanse auteurs bij een Spaanse uitgeverij.


De Spaanse uitgeverij Samarcando start een reeks « Guantánamera », gespecialiseerd in de uitgave van Cubaanse auteurs.


Prensa Latina, 10/09/2016.Maestra ronera.


Salomé Alemán Carriazo, sinds dertig jaar werkzaam in de rumsector, is de eerste vrouw die de titel krijgt van « Maestra ronera ». De titel wordt toegekend aan specialisten van zeer hoog niveau, die zowel de kennis als de ervaring hebben voor het brouwen van rum.

Zij verklaarde : « De rum is een vertegenwoordiger van onze Cubaanse cultuur, van onze tradities, en er het prestige van hoog houden in de wereld is de doelstelling van allen die deelnemen aan de ontwikkeling ervan ».

Als eerste vrouw in een traditionele mannenwereld opent zij de weg voor haar collegas, en reeds vier vrouwen postuleren nu voor deze titel.


Granma, 12/09/2016.
Jazz in Santiago.


Van 22 tot 25/09 loopt in Santiago de Cuba de 5e ontmoeting « Amigos del Jazz », met genodigden uit Mexico en de Verenigde Staten.

Onder de Cubaanse deelnemers : Bobby Carcassés, Yasek Manzano, César López, Carlos Miyares, de groepen Acana y influencia, Iván Acosta y De Cuba somos, Camilo Bess y su trio, en Giselle Lage.


Trabajadores, 13/09/2016.Contradictie ?


Barack Obama, zoals alle presidenten van de laatste 40 jaren, tekende de verderzetting van de Wet op de handel met de vijand (van 1917), die heden enkel van toepassing is voor Cuba.

Een ernstige contradictie : Cuba als « vijand » beschouwen wanneer men de betrekkingen wil normaliseren ? Begrijpe wie het kan.

In 1962 deed John F. Kennedy beroep op deze wet van 1917, als wettelijke verantwoording voor de stopzetting van de handel met Cuba.


Granma, 14/09/2016.Trump wil de betrekkingen met Cuba terug breken.


Trump verklaarde in Miami : « Wij gaan het Cubaanse volk steunen in de strijd tegen de communistische onderdrukking. Het pakt van Obama is enkel ten voordele van het Castro-regime ».

Slechts enkele maanden geleden, in maart, was Trump voorstander van de opening en wou toen een hotel openen in Cuba.


Telesur, 17/09/2016.Belgische ambassadeur ontvangen door de voorzitter van het Cubaanse parlement.


Esteban Lazo, de voorzitter van de Cubaanse Asamblea Nacional, heeft Onze ambassadeur, Patrick Van Gheel, ontvangen.

Beiden bevestigden hun tevredenheid over de recente uitwisselingen en bezoeken die de betrekkingen tussen Cuba en België de laatste maanden hebben gekenmerkt.

Zij bespraken de toestand in de wereld en in het bijzonder in Latijns Amerika , en de noodzaak van vrede tussen de volkeren.

De samenwerking in de gezondheidssector werd eveneens besproken.


Granma, 18/09/2016.Europese-Unie – Cuba : de normalisering.


De Europese Unie (EU) heeft aan de lidstaten voorgesteld het akkoord voor een politieke dialoog en samenwerking met Cuba goed te keuren.

Het akkoord zal door de Europese Raad van de 28 staatshoofden onderzocht worden, en binnen enkele maanden klaar zijn voor de ondertekening.

Dit betekend ook het einde van de « gemeenschappelijke houding » tegen Cuba, die de relaties met Cuba verpeste sinds 1996.


Granma, 22/09/2016.Cuba vraagt de schorsing van de schuld voor de zuiderse landen.


Tijdens een ministeriële vergadering van de G77+China vroeg Bruno Rodriguez, de Cubaanse minister van buitenlandse zaken, de afschaffing van de buitenlandse schuldenlast voor de landen in ontwikkeling van het Zuiden.

« Deze schuld moet geschorst worden, want ze is al ettelijke keren betaald », verklaarde hij.


Granma, 23/09/2016.Cuba neemt verder deel aan « Más Médicos ».


Sinds 2003 werkt Cuba mee aan het programma « Más Médicos » (meer artsen) in Brasil. Het programma werd gestart op vraag van de regering van Dilma Rousseff, in samenwerking met de Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie.

11.400 Cubaanse dokters werkten hieraan mee, in 3.356 braziliaanse gemeentes, met een dienstverlening aan 40 miljoen inwoners, vooral minder bedeelden.

Cuba gaat verder samenwerken met de Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie, zolang de huidige overheden de geboden garanties bevestigen.


Granma, 27/09/2016.World Learning botst op verzet.


De Cubaanse jeugd verwerpt massaal het programma World Learning, dat de VS in Cuba tracht te verspreiden.

Onder het mom van beurzen betreft het een inmengende strategie, vijandig t.o.v. het Cubaanse regime. Het programma mikt op de jongere generaties, een strategie die steeds terugkomt, en reeds ettelijke keren gebruikt werd om regeringen omver te werpen.

De FEU (Federatie van Universitaire Studenten) verklaarde : « Wij hebben niemand nodig die ons komt vertellen wat het toekomstproject is voor ons land, en zeker niet als de suggesties van het noorden komen, met de bestendige pogingen om ons het kapitalisme in te enten ».


Granma, 27/09/2016.

Juventud Rebelde, 28/09/2016.Cuba – V.S. : een evaluatie.


Een evaluatie van de stand van zaken in de relaties Cuba-VS gaat onderzocht worden tijdens de IVe vergadering van de Bilaterale Commissie, op 30 september, in Washington.

Er kwamen drie nieuwe akkoorden (Gezondheid, drugbestrijding en aeronautica), acht bezoeken op hoog niveau, en 12 technische ontmoetingen hadden plaats.

Sinds augustus 2015 (eerste vergadering van deze werkgroep) werd vooruitgang geboekt in de diplomatie en de samenwerking, maar zeer weinig werd gescoord op economische en commercieel vlak, waar de blokkade zwaar blijft doorwegen.

Men hoopt dat de volgende president van de VS verder zal gaan in de positieve richting, ingaande op de wens van een meerderheid voor de opheffing van de blokkade en een verbetering van de betrekkingen.


ACN, 28/09/2016.Veiligheid bij het verkeer van personen en goederen.


Op 28/09 had in Washington de eerste vergadering plaats over de veiligheid voor het verkeer van personen en goederen tussen Cuba en de VS, en over de gemeenschappelijke wens voor cyberveiligheid.

De vergadering verliep in een klimaat van respect en professionaliteit.


Granma, 29/09/2016.