BREVES OKTOBER 2016

Door: Freddy Tack

Succes voor Havana Club

Philippe Savinel, algemeen directeur van de firma Pernod Ricard, benadrukte het succes van de rum Havana Club. Vorig jaar werden al enkel in Frankrijk, drie miljoen liter verkocht, en men schat een verkoop van bij de vijf miljoen liter tegen 2020.

Frankrijk is, na Duitsland, de tweede internationale markt voor deze rum.

De gemengde maatschappij Havana Club International, is aanwezig in 120 landen.

Granma, 03/10/2016.Universele Post Unie.


Cuba werd verkozen tot lid van de Raad van bestuur van de Universele Post Unie, tijdens het XXVIe Congres van deze vereniging, in Turkije.

De vereniging telt 192 lidstaten, waarvan er 42 zetelen in de Raad van bestuur.


Bohemia, 05/10/2016.Contingent Henry Reeve in Haïti.


Alhoewel Cuba ook zwaar getroffen werd door de orkaan Matthew in de oostelijke regios (maar met enkel materiële schade), werd een brigade van 38 man naar Haïti gestuurd.

Deze vrijwilligers van het Contingent Henry Reeve, gespecialiseerd in noodhulp bij catastrofes, met o.a. ervaring in epidemiologie en hygiëne, gaan de meer dan 600 Cubaanse gezondheidsmedewerkers versterken die reeds in Haït aan het werk zijn.


Granma, 07/10/2016.Civiele bescherming.


Myrta Kaulard, vertegenwoordigster van de UNO in Cuba, sprak met lof over de preventie- en beschermingsmaatregelen voor de bevolking, ingericht door de Civiele Bescherming, en die actief tussenkwam in het oostelijk deel van het land, bij de doortocht van de orkaan Matthew.

Zij verklaarde dat dit een voorbeeld is van beheer van risicos, met een maximale beperking van het aantal slachtoffers in noodtoestanden.


ACN, 08/10/2016.3 miljoen buitenlandse bezoekers.


Op 8 oktober bereikte Cuba de drie miljoen buitenlandse bezoekers, hetzij 39 dagen vroeger dan in 2015. Dit stemt overeen met een groei van 12%.


Granma, 08/10/2016.Cuba - VS : tweede ronde over rechten van de mens.


Op 14 oktober loopt, in Havana, de tweede ronde van de besprekingen tussen de VS en Cuba over de rechten van de mens. Deze onderhandelingen wereden gestart op initiatief van Cuba.

De eerste ronde had plaats op 31 maart 2015 in Washington.

Cuba heeft benadrukt open te staan voor besprekingen « over elk thema, steeds op basis van respect en wederkerigheid », teneinde beter mekaars posities en mekaars werkelijkheid te leren kennen.


Juventud Rebelde, 12/10/2016.Palante : 55 jaar.


Het humoristisch tijdschrift Palante viert zijn 55e verjaardag, met als eregast Gerardo Hernández Nordelo.


Trabajadores, 13/10/2016.Ontwapening.


Cuba en de VS hielden in New York een eerste dialoog over ontwapening en niet-proliferatie. De vergadering verliep in een respectvolle en professionele sfeer, alhoewel gekenmerkt door sterk uiteenlopende standpunten.

De Cubaanse delegatie benadrukte dat alleen reeds het bestaan van nucleaire wapens een bedreiging is voor het overleven van de mensheid. Zij herbevestigde de prioritaire urgentie van een nucleaire ontwapening.


Cubadebate, 21/10/2016.UNO : stemming over de blokkade.


Op 26 oktober stemde de Algemene Vergadering van de UNO de resolutie over de opheffing van de blokkade tegen Cuba. De uitslag is : 191 stemmen voor de opheffing, 0 tegen, en 2 onthoudingen (VS en Israël).

Het is de eerste keer dat de VS zich onthouden, alhoewel de blokkade integraal van toepassing blijft.


De Cubaanse pers, 26/10/2016.Cubaanse geneesmiddelen in de VS.


Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New-York, heeft aangekondigd dat het Kankerinstituut van Roswell Park een studie start met een terapeutisch vaccin ontwikkeld door het Cubaans Centrum voor Moleculaire Immunologie. Dit is de eerste toelating verleend door de FDA (Food and Drug Administration) voor een dergelijke studie, die drie jaar zal duren.


Granma, 28/10/2016.