BREVES JUNI 2017

Door: Freddy Tack

Bescherming van de Antilliaanse zeekoeien

Op de zuidkust van Ciego de Ávila kan men een kolonie zeekoeien (manatí antillano) aantreffen. Zij leven vooral op moeilijk te bereiken plaatsen, en hebben meestal één enkel jong. De soort is bedreigd, zeker ingevolge de huidige klimaatveranderingen.

Specialisten onderzoeken er hun levenswijze en ontwikkelen beschermingsprogrammas voor de overleving van de soort.

Ahora, 09/06/2017


65 % van de noordamerikanen steunt de toenadering met Cuba


Morning Consult maakte de resulaten bekend van een enquête (op vraag van Engage Cuba), die bevestigt dat slechts 18 % van de noordamerikaanse bevolking tegen een toenadering is met Cuba.

Zelfs bij de republikeinen is 64 % voor het verderzetten van het opheffen van de beperkingen op reizen naar Cuba, terwijl 22 % er tegen zijn.


61% van de ondervraagden is voor een totale opheffing van de blokkade, en slechts 19 % voor het verderzetten ervan. Bij de republikeinen is de verhouding 55 % voor en 26 % tegen.


Zelfs bij de republikeinse basis van Trump is een afbraak van Obama's openingspolitiek niet welkom.


Granma, 12/06/2017.


Verkiezingen.


De Cubaanse Raad van State roept de kiezers op tot algemene verkiezingen van de afgevaardigden voor de gemeentelijke raden, de provincieraden en voor de volksvertegenwoordigers voor de Nationale Vergadering van de Volksmacht (parlement).


De verkiezingen voor de gemeenteraden zullen doorgaan op 22 en 29 oktober 2017 (eerste en tweede ronde waar nodig). Deze worden verkozen voor 2 jaar en zes maanden. De datum voor de provinciale en de nationale verkiezingen, voor een mandaat van vijf jaar, zal later vastgelegd worden.


Granma, 13/06/2017.


Nieuwe muntstukken van 5 pesos.


De Centrale Bank van Cuba brengt op 3 juli een nieuw muntstuk in omloop. Het heeft een waarde van 5 cubaanse pesos.


Op een zijde staat het wapenschild van de Republiek, met de vermelding Republica de Cuba Cinco Pesos, op de andere zijde staat een afbeelding van Antonio Maceo, met de slogan Patria o Muerte.


De oude biljetten van vijf pesos blijven geldig.


Granma, 16/06/2017.


Cuba – Europese Unie.


De Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement keurde het akkoord voor een politieke dialoog en samenwerking met Cuba goed.


In juli moet het akkoord gestemd worden door de plenaire vergadering van het parlement.


Trabajadores, 20/06/2017.


Parlatino verwerpt de blokkade.


De Parlatino, een regionaal organisme bestaande uit leden van de nationale parlementen van de landen van Latijns Amerika en de Caraïben, heeft een resolutie goedgekeurd tegen de recente verklaring van de VS voor een versterking van de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba.


De Parlatino is de mening toegedaan dat de blokkade een verkrachting is van de rechten van de mens van het Cubaanse volk, en dat zij de belangrijkste rem blijft voor de ontwikkeling van het land. De Parlatino doet een oproep om het Congres van de VS aan te sporen om een einde te stellen aan de blokkade.


Granma, 27/06/2017.


Eerste gevolgen van de politiek van Trump.


De politiek van Trump tegen Cuba, aangekondigd op 16 juni, heeft reeds enkele gevolgen. Southwest Airlines Co, twijfelend over de toekomst van de markt, ingevolge de beperkingen op het toerisme, stopt de vluchten op Varadero en Santa Clara vanaf 4 september. De vluchten naar Havana, vanuit Lauderdale en Tampa, worden verdergezet.

De noordamerikaanse verzekeringsmaatschappij AIG (American International Group), werd een boete opgelegd van 148.698 $, ingevolge het niet respect van de blokkade tegen Cuba. Het is de tweede boete in drie jaar tijd voor deze firma.


De American Honda Finance Corporation moet een boete betalen van 87.255 $.


Juventud Rebelde, 28/06/2017.