BREVES JANUARI 2018

Door: Freddy Tack

Buitenlandse investeringen

In 2017 heeft Cuba buitenlands kapitaal kunnen aantrekken, ter hoogte van meer dan 2 miljard dollar, en dit niettegenstaande financiële beperkingen, de versterking van de blokkade en de financiële gevolgen van de meteorologische gebeurtenissen (o.a. de orkaan Irma).

Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de groei van de economie, en geconcentreerd op strategische sectoren zoals hernieuwbare energie, toerisme, bouw, mijnen, suiker, petroleumprospectie, banken en industrie.

Invasor, 10/01/2018


Cuba als voorbeeld.


Inzake medische zorgen is Cuba een voorbeeld, zelfs voor de VS. Zo is de kindersterfte in Cuba (4,3 per duizend) lager dan in de VS (5,7 per duizend), volgens de cijfers voor 2015 van de WGO.

In de wijk Englewood van Chicago, sterven 14,5 geborenen per duizend, tijdens het eerste levensjaar.

Dit legt uit waarom vorsers van de Universiteit van Illinois, in Chicago, een onderzoek voeren op basis van het voorbeeld van huisbezoeken in Cuba.

Mary Anne Mercer, professor aan de Universiteit in Washington, verklaarde dat er mogelijkheden bestaan om de toestand te verbeteren, maar dat er middelen moeten beschikbaar zijn, en dat zij niet overtuigd is het objectief te kunnen halen.


Cubadebate, 11/01/2018.


Klimaatveranderingen.


Het tijdeschrift « Science » publiceerde felicitaties voor het cubaans plan « Tarea Vida », inzake beschermingsmaatregelen tegen de klimaatveranderingen tijdens de komende jaren.

(Zie hierover Cuba Sí nr. 197 – dec. 2017, pp. 20-21).


Cubadebate, 11/01/2018.


e-veiligheid.


Cuba en de VS hebben mekaar ontmoet in Washington inzake samenwerking voor de ciberveiligheid, en de strijd tegen de misdaad op dit vlak.

De ontmoeting verliep in een klimaat van respect en professionaliteit.


Cubadebate, 12/01/2018.


Racistische uitspraken van Trump.


Cuba veroordeelde met klem de racistische uitspraken van Trump over Haïti, El Salvador, afrikaanse staten, enz.

Het cubaans volk is geschokt, fier over de inbreng in de geschiedenis van het land van de nakomelingen uit verschillende oorden, vooral afrikanen en haïtianen, tijdens de vorming van het nationaal gevoel in Cuba, verklaarde het MINREX.

Het Ministerie van buitenlandse zaken (MINREX) drukte zijn solidariteit uit met alle beledigde landen.


Granma, 12/01/2018.


Einde van de droogte in Cuba ?


Er schijnt een einde te komen aan de droogte die Cuba teisterde gedurende de laatste jaren.

De cijfers van de regenval tijdens de laatste maanden bevestigen dit.

De groei van de waterreserves begon in september 2017, met de intense regenval veroorzaakt door de orkaan Irma.


Trabajadores, 16/01/2018.


Terrorisme.


Cuba en de VS hadden, in Washington, technische besprekingen inzake preventie van en strijd tegen het terrorisme.

De ontmoeting verliep in een klimaat van respect en professionaliteit.


Juventud Rebelde, 18/01/2018.


Rum Santiago de Cuba 500.


De rum Santiago de Cuba 500 kreeg de inschrijving in het merkregister van de Europese Unie.

Dit is belangrijk voor de commercialisering van dit product in Europa.

De erkenning is geldig tot september 2026.

Deze uitzonderlijke rum is een eerbetoon aan de 500e verjaardag van de stichting van de stad (1515), door Diego Velásquez Cuéllar.


Cubadebate, 18/01/2018.


Electrische bus.


De resultaten van de testperiode van de eerste electrische bus in Havana zijn positief.

Het provinciaal transportbedrijf van Havana deelde dit mede twee maand na de indienstneming van de bus E12.


Granma, 22/01/2018.


Cuba is een veilig land.


Tijdens een toerismesalon in Madrid kreeg Cuba de prijs « Excellentie », als het veiligste land voor het toerisme.

Dit gaat duidelijk in tegen de recente uitspraken van de VS die zijn burgers de raad gaf hun reis naar Cuba te « herzien » wegens zogezegde veiligheidsproblemen.


Juventud Rebelde, 18/01/2018.


Christopher P. Baker, noordamerikaans expert inzake reisagentschappen, verklaarde dat dit volgens hem geen verrassing is. Voor hem is Cuba, na Canada, het veiligste land in Amerika.

Hij bevestigde tevens dat de zogenaamde acoestische aanvallen gewoon belachlijk zijn.

Juventud Rebelde, 23/01/2018.


Sony gaat cubaanse muziek verdelen.


Egrem (cubaans platenbedrijf) en Sony/ATV Music Publishing hebben een akkoord getekend voor de promotie en de verdeling van meer dan 10.000 werken van cubaanse auteurs, in de ganse wereld.

Sony zal hiervoor o.a. gebruik maken van Spotify, Netflix en YouTube, inzake promotie en commercialisering.
Een eerste akkoord tussen beide firmas werd reeds getekend in 2015.


Granma, 24/01/2018.


Een Floridita in Mexico.

Tijdens de eerste helft van 2018 komt er in Mexico een copie van de bar « La Floridita ».
Volgens het akkoord moet deze copie identiek zijn aan de bar in Havana, en zal het personeel (barmans, chefs, keukenpersoneel) ofwel cubaans zijn, ofwel personeel gevormd in Havana.


Cubadebate, 29/01/2018.