BREVES AUGUSTUS 2016

Door: Freddy Tack

Toerisme blijft stijgen.


In de eerste zes maanden van 2016 bezochten meer dan twee miljoen toeristen Cuba, hetzij een stijging met 12% t.o.v. het vorige jaar. Tegen eind 2016 verwacht men meer dan 3,7 miljoen internationale bezoekers.

50% van de buitenlandse toeristen komt meer dan één keer terug naar Cuba.

Ook het nationaal toerisme kent een belangrijke groei, met als eerste bestemming Varadero en de cayos in het noorden.

Toerisme is de meest dynamische sector van de cubaanse economie en de tweede sector voor inkomsten in deviezen.


Cubadebate, 02/08/2016.Petroleumreserve.


De firma Meo Australia heeft medegedeeld dat een belangrijke petroleumreserve ontdekt werd in Matanzas-Villa Clara. Het zou gaan om acht duizend miljard vaten, gelegen in de Campo Montebo, het belangrijkste petroleumveld in Cuba.

De reserve ligt in Blok 9, in de noordelijke zone van de provincies Matanzas en Villa Clara, op een diepte tussen 2000 en 3500 meter.

Vogens de autsralische firma is het uitzonderlijk dergelijke uitbatingsmogelijkheden te vinden van die omvang, in gekende petroleumzones en dicht bij een bestaande infrastructuur.


Trabajadores, 03/08/2016.Conventie over biologische wapens.


Tijdens een vergadering van de UNO in Genève verdedigde Cuba de noodzaak een juridisch bindend multilateraal protocol uit te vaardigen, teneinde de Conventie over biologische wapens te versterken.

Het voorstel werd gemaakt tijdens de voorbereidende werken van de 8e Conferentie over het onderzoek van deze conventie.


Granma, 10/08/2016.Een cigaar van 90 meter.


José Castelar Cairo, « Cueto », heeft een « puro » gerold van 90 meter lang, opgedragen aan de verjaardag van Fidel Castro.

Cueto heeft reeds vijf maal een Guiness record gehaald. Het vorige was een cigaar van 82 meter.

De vervaardiging vereiste 10 dagen werk, met de steun van verschillende specialisten.


Cubadebate, 12/08/2016.De cubaanse almiquí heeft de dinausorussen gekend.


De almiquí is een klein soort spitsmuis, enkel te vinden in Cuba (solenodon cubanus) en in de Dominikaanse Republiek en Haïti (solenodon paradoxus).

Recente ADN-studies bevestigen het bestaan van de almiquí ten tijde van de dinausorussen, bij de 78 miljoen jaren geleden.

De almiquí leeft vooral 's nachts en eet wormen en insecten. De eerste beschrijving van dit diertje kwam er in 1861, en niemand zag er nog gedurende bijna 100 jaar. In de jaren '70 werden enkele exemplaren gezien, en daarna terug niets meer tot in 2003. De aanwezigheid van een kleine colonie in het Nationaal Park Alejandro de Humboldt is nu bevestigd door vorsers.


Ahora, 12/08/2016.Verjaardag Fidel.


Fidel Castro Ruz is 90 jaar.


De voltallige cubaanse pers, 13/08/2016.De trommels van Bejucal in rouw.


Roberto Pérez López, stichter van de groep « Tambores de Bejucal », is overleden op zijn 85 jaar.

De groep kreeg verschillende prijzen, o.a. de eerste prijs van de Nationale Gemeenschapsculturen in 2006 en de prijs van Cubadisco in 2014.

Vandaag zwijgen de trommels van Bejucal, ter ere van « Yeyo » en zijn oeuvre.

Juventud Rebelde, 16/08/2016.Een wereld zonder atoomwapens.


Cuba pleitte in Genève, zetel van de Uno, voor een wereld zonder atoomwapens en voor de start van multilaterale onderhandelingen over het verbod en de totale uitschakeling van deze wapens.

Rodolfo Benítez, de cubaanse vertegenwoordiger, omschreef het bestaan van duizenden nucleaire wapens als één van de grootste bedreigingen voor het overleven van de mensheid, en bevestigde dat het gebruik ervan niet kan gerechtvaardigd worden op basis van geen enkel begrip of doctrine.

De tussenkomst werd gemaakt tijdens een werkgroep in voorbereiding van de Algemene Vergadering van de UNO over nucleaire ontwapening.


Granma, 16/08/2016.Overlijden van Jean-Guy Allard.


Jean-Guy Allard, canadees joernalist, is in Havana overleden op 15 augustus. Hij was 68 en leefde in Cuba sinds meerdere jaren, waar hij werkte als vertaler en joernalist in de franstalige sectie van Granma International.

Hij maakte o.a. de banden bekend van Robert Menard, toen voorzitter van « Reporters sans frontières », met extreem rechts in Miami en de CIA, in een boek geschreven met Marie-Dominique Bertuccioli.

Hij was gespecialiseerd in de studie van de contra-revolutie en de destabilisatiepogingen tegen Cuba.

Hij was medewerker van Le Journal de Québec, Rebelión, Cubadebate, Aporrea en TeleSur.


TeleSur en Cubadebate, 17/08/2016.Fidel Castro, héros des déshérités.


Onder deze titel gaat Salim Lamrani zijn recentste boek voorstellen ter gelegenheid van de « Fête de l' Humanité » in Parijs, in september.

Het boek van 272 paginas, uitgegeven bij Estrella, verschijnt ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Fidel Castro, volgens Lamrani « de grootste latijns-amerikaanse figuur van de XXe eeuw ».

Het voorwoord is van Ignacio Ramonet. Lamrani benadrukt drie aspecten van Fidel : de architect van de nationale soevereiniteit, de sociale hervormer die steeds het recht op een waardig leven voor de nederigen verdedigde, en de internationalist die altijd de hand reikte naar de volkeren van de planeet.


Cubadebate, 17/08/2016.Bebossing van 30,6%.


Cuba sloot 2015 af met een bebossingsgraad van 30,6%, t.o.v. 27,6% in 2010.

Het is nog steeds de provincie Pinar del Rio die de dichtste bebossing kent met 47%, gevolgd door Guantánamo (46,7%), Matanzas (39,1%), Holguín (38,3%), Santiago de Cuba (33%) en Granma (26,7%).

Het record blijft bij de speciale gemeente Jeugdeiland met 65,2%, en Las Tunas sluit de lijst met 19%.


Granma, 19/08/2016.