Regio Antwerpen Vrienden van Cuba

Reeds tijdens de strijd van Fidel en zijn barbudos in de Sierra Maestra steunden Antwerpenaren actief de Cubaanse bevrijdingsbeweging. Wanneer tien jaar later het initiatief genomen werd tot oprichting van een nationale vriendschapsvereniging sloten wij ons hierbij onmiddellijk aan.

Vele jaren is onze regio in nauwe samenwerking met de Cubaanse kameraden een steunpilaar geweest voor de nationale werking (Cuba Si, organisatie van werkbrigades en themareizen, politieke acties, informatie naar media en publiek…) en heeft zij actief de oprichting en uitbouw van andere regionale werkingen ondersteund.

Na de val van de Berlijnse muur, toen Cuba er plots alleen voor stond, werden de inspanningen nog opgedreven en werden naast een nog intensievere politiek-informatieve werking ook de eerste concrete materiële steunprojecten opgezet.

Jarenlang werden er maandelijks praatcafés georganiseerd met eminente gastsprekers, werden honderden infostands bemand door tientallen enthousiaste vrijwilligers, hebben we tientallen Cubaanse studenten haveningenieur en tropische geneeskunde opgevangen, werd een Cuba-bibliotheek gerund, namen wij actief deel aan de uitbouw van de stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en aan provinciale projecten, gaven wij een eigen tijdschrift uit, hielpen wij de Cubaanse toeristische sector aan haar eerste klanten enz.

Wie actief wil meewerken kan contact opnemen via een mailtje naar antwerpen@cubamigos.be.