Regio Aalst Vrienden van Cuba

Voor de afdeling Aalst van de Vrienden van Cuba begon alles eigenlijk in 1999 toen een aantal vrienden uit het trefcentrum “De Nieuwbeek” naar Cuba trokken onder leiding van Michel Van Der Borght. Ze ontdekten er niet alleen het prachtige land maar ook zijn bijzonder sympathieke bevolking en maakten er kennis met de verworvenheden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Bij aankomst in België rees al snel de idee om niet bij de pakken te blijven zitten en het jaar erop (2000) werd een eigen regio Aalst – Dender opgericht. De vereniging Vrienden van Cuba heeft als voornaamste doel de Belgische bevolking op een correcte manier te informeren over het reilen en zeilen op Cuba en juiste informatie te verspreiden. Dit vonden we in onze regio niet voldoende en we besloten dan ook om zowel financieel als materieel ons steentje bij te dragen.

Om onze vereniging wat meer uitstraling te geven sloten we ons in 2001 aan bij de Aalsterse adviesraad “Raad voor Internationale Samenwerking” . Hierin zijn we vooral actief bij de organisatie van het wereldfeest “Casa Del Mundo”, en we werken ook intensief mee tijdens verschillende andere evenementen (bijvoorbeeld 11.11.11). Jaarlijks dienen we dan ook een subsidiedossier in voor het op dat moment lopende project.

In 2009 kregen we als klap op de vuurpijl de PLUS-prijs toegekend, wat voor ons een erkenning was voor ons vrijwilligerswerk ten voordele van Cuba.

Projecten

We ondersteunen met de regio een aantal projecten in Cuba; om deze te financieren organiseerden we reeds een 6-tal eetfestijnen waar we telkens mochten koken voor een 200-tal sympathisanten. De opbrengst ging telkens integraal naar de volgende projecten :

In het begin hadden we ook nog een heel goed lopend containerproject. Van alle kanten kregen we allerhande materiaal zoals kleding, speelgoed, PC’s , medisch materiaal enz…om naar Cuba te sturen. Zo konden we het ziekenhuis van Trinidad voorzien van enige apparatuur  en een groot aantal rolstoelen. In 2004 konden we de afgedankte De Lijn-bussen vullen die Steve Stevaert aan Cuba schonk.
Door gebrek aan stapelplaats hebben we echter een einde gemaakt aan dit containerproject. We steunen nu onze vrienden uit Gent door af en toe extra materiaal en goederen aan te reiken die zij dan met hun containerproject naar Cuba kunnen brengen.

Verstrekken van informatie in België

Door de jaren heen organiseerden we al tal van info-momenten. Een aantal voorbeelden: "Democratie in Cuba" ('99), Cubaanse gids vertelt over toerisme (2000), "Embargo of blokkade" ('01), "Federación de Mujeres Cubanas (Cubaanse vrouwenfederatie)"('02), "Komt na Cuba Irak aan de beurt?" ('03), "Cubaanse muziek" ('04), "Cuba leren kennen als brigadist" ('05), "Relatie Cuba – Venezuela" ('06), ontmoeting met de vrouwen van de Vijf ('06), "Seksuele revolutie" ('09).
We zetten ook een aantal tentoonstellingen op poten : "La traversia" ('99), fototentoonstelling “alternatief reizen” ('01), fototentoonstelling “Cuba inside” ('02), Aalsterse en Zottegemse kunstenaars verenigen zich in een tentoonstelling rond “El Che” ('07) (delen uit deze tentoonstelling gingen ook naar Antwerpen en Mol).
Ieder jaar tenslotte wordt er ook een filmavond georganiseerd en hebben we tal van infostands en mojito-stands tijdens verschillende evenementen.

Contact

Woon je in de streek Aalst – Dender en heb je zin om onze groep te versterken, heb je een idee of wil je graag iets uitgewerkt zien, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de volgende mensen: De Cooman Luk, De Smet Marc,Vermoesen Marleen,Van Geyt Johan,Verstrepen Leo, De Couck Danny, De Neef Linda,
of mail naar: cubamigos.aalstdender@gmail.com

 

Op dit moment loopt in de regio Aalst-Dender een solidariteitsproject met het kinderziekenhuis Octavio de la Concepción y de la Pedraja in de stad Holguín. Wil u meer weten over dit project, klik hier.

 

Jaaroverzicht activiteiten 2009